graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on kuvallista ilmaisua ja ajattelua. Se on graafisen teollisuuden ja multimediatuotannon tuotantoprosessien ja alan ohjelmistojen hallintaa. Yrityksenne näkökulmasta se voidaan jakaa kahteen pääosa-alueeseen, painetun ja digitaalisen median visuaalisten sisältöjen suunnitteluun ja hallintaan.

Brändihallinta ja harmoninen yritysilme vaatii toimiakseen muutakin kuin materiaalin suunnitelun. Hyvänä perustyökaluna toimii selkeä graafinen ohje. Se sisältää ohjeistukset eri medioissa käytetyn materiaalin suunnittelun ja valmistuksen tueksi. Yksinkertaisena esimerkkinä painetun ja digitaalisen median värimäärittelyt. Nettikäytössä oleva logo näyttää cmyk-painosta tullessaan aivan eriltä, kuin näytöllä.

Ohjetta noudattamalla suunnittelu ja toteutus onnistuu eri painotalojen ja suunnittelijoiden kanssa helpommin ja kiusallisilta virheiltä vältytään.Julkaisujen lisäksi yrityksen brändissä tärkeä näkyvä tekijä ovat sen työntekijät, toimitilat ja kalusto.

Hyvässä graafisessa suunnittelussa ja ohjeessa kaikki osa-alueet on otettu huomioon. Tällöin ei pitäisi syntyä epäselvyyttä esim. siitä mitä työntekijä päällensä pistää tai minkälaiset takit nyt tilattaisi. Hyvällä ohjeella ja sitä noudattamalla suuremmassakaan mittakaavassa ei pitäsi näkyä hajontaa esim. eri toimipaikkojen välisessä ilmeessä, ellei se ole tarkoituksen mukaista.

Yrityksen ilme on kaikkien sen julkaisujen ja näkyvien osiensa summa. Tavoitteemme on luoda yhtenäinen ja harmoninen ilme eri julkaisuissa käytettyyn väri- ja kuvamaailmaan sekä typografiaan.

graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on kuvallista ilmaisua ja ajattelua. Se on graafisen teollisuuden ja multimediatuotannon tuotantoprosessien ja alan ohjelmistojen hallintaa. Yrityksenne näkökulmasta se voidaan jakaa kahteen pääosa-alueeseen, painetun ja digitaalisen median visuaalisten sisältöjen suunnitteluun, ja hallintaan.

Yrityksen ilme on kaikkien sen julkaisujen ja näkyvien osiensa summa. Tavoitteemme on luoda yhtenäinen ja harmoninen ilme eri julkaisuissa käytettyyn väri- ja kuvamaailmaan sekä typografiaan.

Brändihallinta ja harmoninen yritysilme vaatii toimiakseen muutakin kuin materiaalin suunnitelun. Hyvänä perustyökaluna toimii selkeä graafinen ohje. Se sisältää ohjeistukset eri medioissa käytetyn materiaalin suunnittelun ja valmistuksen tueksi. Yksinkertaisena esimerkkinä painetun ja digitaalisen median värimäärittelyt. Nettikäytössä oleva logo näyttää cmyk-painosta tullessaan aivan eriltä, kuin näytöllä.

Ohjetta noudattamalla suunnittelu ja toteutus onnistuu eri painotalojen ja suunnittelijoiden kanssa helpommin ja kiusallisilta virheiltä vältytään.Julkaisujen lisäksi yrityksen brändissä tärkeä näkyvä tekijä ovat sen työntekijät, toimitilat ja kalusto.

Hyvässä graafisessa suunnittelussa ja ohjeessa kaikki osa-alueet on otettu huomioon. Tällöin ei pitäisi syntyä epäselvyyttä esim. siitä mitä työntekijä päällensä pistää tai minkälaiset takit nyt tilattaisi. Hyvällä ohjeella ja sitä noudattamalla suuremmassakaan mittakaavassa ei pitäsi näkyä hajontaa esim. eri toimipaikkojen välisessä ilmeessä, ellei se ole tarkoituksen mukaista.